Lọc dầu là gì ?

Filters

Lọc dầu là gì ?

Lọc dầu có tác dụng lọc các vật xâm nhập từ bên ngoài (mẩu kiêm loại, bột sắt) trong dầu thủy lực. Bảo vệ dầu thủy lực tránh sự bám bẩn.

 

Filters