Kẹp phá bê tông

kepphabetong-1 kepphabetong-1 kepphabetong-2
Vs Type Vs22FTR Type Vp Type
kepphabetong-3 kepphabetong-4 kepphabetong-5
Vps Type Vm Type Vc Type
Model Vs22 Vs22FTR Vp22 Vps22 Vm22 Vc22
Trọng lượng  kg 1760 2290 2630 2330 1980 2230
Chiều dài mm 2008 2170 2440 2435 2470 2610
Khoản cách mở hàm mm 880 790 1100 850 920 880
Lực cắt ở tâm của răng kN 910 910 1260 1620 800 1475
Độ dài cắt mm 180 180 210 180 180 530
Lưu lượng dầu L/min 150-400 150-400 150-250 150-400 150-250 150-400
Áp suất làm việc Mpa 28-32 28-32 28-32 28 28-32 32
Trọng lượng xe đào ton 17-26 17-26 20-30 20-30 19-25 20-30

kepphabetong-6
kepphabetong-7