BẢO DƯỠNG:

-       Nhận bảo trì, bảo dưỡng, tất cả các loại máy khoan đá.

-       Nhận bảo dưỡng định kỳ cho máy khoan đá.

-       Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tốt nhất theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

BẢO DƯỠNG