bom-thuy-luc-1Hệ thống thủy lực là gì?

Bên trong thân của Người máy, bơm thủy lực đóng vai trò như quả tim, lọc đóng vai trò như phổi làm sạch máu, tay và chân di chuyển theo mệnh lệnh từ não bộ. Có thể xem đây như là một hệ thống thủy lực điển hình.

Hệ thống thủy lực là gì?